70 Million Thailand | 70 ล้านคนไทยรักกัน
logo

การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

วันงดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปีซึ่ง
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 นี้ คือ บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco : a threat to development)

และปีนี้ก็ได้ดารานักแสดงชาย “ทอย ปฐมพงศ์” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกด้วย

poster-hi-res WHO-4


CR.http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4477.html
 

More Post

แห่ชื่นชม...แท็กซี่ฮีโร่

วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง ?

แบ่งปันอาหาร...ด้วย Billboard

ศิริราชขอรับจำนวนคนไข้น้อยลงช่วง 2 เดือนนี้

11 ชีวิตในบ้านโทรม - ไร้ห้องน้ำ

การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

วันงดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปีซึ่ง
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 นี้ คือ บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco : a threat to development)

และปีนี้ก็ได้ดารานักแสดงชาย “ทอย ปฐมพงศ์” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกด้วย

poster-hi-res WHO-4


CR.http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4477.html
 

More Postแห่ชื่นชม...แท็กซี่ฮีโร่